მთავარი გვერდი

ENG


თსუ გმი

ძირითადი სამეცნიერო მიმართულებები

სტრუქტურა და თანამშრომლები

ანგარიშები

გამომცემლობა

სემინარის გაფართოებული სხდომები

სამეცნიერო პროექტები

TICMI

საქ. მექანიკოსთა კავშირი

კონფერენციები

სხვადასხვა

სიახლეები

პროდუქტები

მიმდინარე კონკურსები

I.Vekua Institute of Applied Mathematics

Others

Since 1995 the Tbilisi International Centre of Mathematics and Informatics (TICMI) has been working in VIAM, supported by the European
Mathematical Society, Georgian Mathematical Union and Georgian Academy of Natural Sciences.

Since foundation (2000) the Georgian National Committee of Theoretical and Applied Mechanics (GNCTAM) acts at VIAM.

Cultural And Scientific Cooperation between Rome University "La Sapienza" and Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Ph. D. ProgramsVekua Institute of Applied Mathematics