მთავარი გვერდი

ENG


თსუ გმი

ძირითადი სამეცნიერო მიმართულებები

სტრუქტურა და თანამშრომლები

ანგარიშები

გამომცემლობა

სემინარის გაფართოებული სხდომები

სამეცნიერო პროექტები

TICMI

საქ. მექანიკოსთა კავშირი

კონფერენციები

სხვადასხვა

სიახლეები

პროდუქტები

მიმდინარე კონკურსები

ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის
მიერ ორგანიზებული კონფერენციები

მესამე საერთაშორისო კონფერენცია "მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში"
მიძღვნილი პროფესორ დავით გორდეზიანის 80 წლისთავისადმი

კონფერენცია ტარდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დაგეგმილი მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალის ფარგლებში

თარიღი:

2017 წლის 6-9 დეკემბერი,

ადგილი: თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

მეორე საერთაშორისო კონფერენცია "მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში"
მიძღვნილი აკადემიკოს ანდრო ბიწაძის 100 წლისთავისადმი

კონფერენცია ტარდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დაგეგმილი მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალის ფარგლებში

თარიღი:

2016 წლის 21-13 ნოემბერი,

ადგილი: თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში

კონფერენცია ტარდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დაგეგმილი სამეცნიერო ფესტივალის Tbilisi Science Fest ფარგლებში

თარიღი:

2015 წლის 11-13 ნოემბერი,

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

მეორე საერთაშორისო კონფერენცია გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები

კონფერენცია მიეძღვნა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დაარსებიდან 95 და ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დაარსბიდან 45 წლის იუბილეს

თარიღი:

2013 წლის 4-7 სექტემბერი,

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო

 

საერთაშორისო კონფერენცია "განზოგადებული ანალიზური ფუნქციები და მათი გამოყენებები" (პროგრამა: ENG)

კონფერენცია ჩატარდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტის  1-3/85 დაფინანსებით

თარიღი:

2011 წლის 11-14 სეტემბერი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო

 

სამეცნიერო სემინარი "ზოგიერთი ამოცანები დიფერენციალური განტოლებებისთვის"
(პროგრამა: ENG)

სემინარი ჩატარდა ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტის  399 დაფინანსებით

თარიღი:

2011 წლის 25 თებერვალი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

საერთაშორისო კონფერენცია გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები

კონფერენცია მიეძღვნა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დაარსებიდან 90 და ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დაარსბიდან 40 წლის იუბილეს

თარიღი:

2008 წლის 26-28 სექტემბერი, 7-9 ოქტომბერი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

 

IUTAMის სიმპოზიუმი "გარსები, ფირფიტები, ღეროები და 3განზომილებიანი მოდელები"

მიეძღვნა ი. ვეკუას 100 წლის იუბილეს

თარიღი:

2007 წლის 23-27 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო

 

ISAACის კონფერენცია "ანალიზი, გამოყენებები და კომპიუტერიზაცია"

მიეძღვნა ი. ვეკუას 100 წლის იუბილეს

თარიღი:

2007 წლის 23-27 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო

მთავარ გვერდზე დაბრუნება

Vekua Institute of Applied Mathematics

 Vekua Institute of Applied Mathematics