მთავარი გვერდი

ENG


თსუ გმი

ძირითადი სამეცნიერო მიმართულებები

სტრუქტურა და თანამშრომლები

ანგარიშები

გამომცემლობა

სემინარის გაფართოებული სხდომები

სამეცნიერო პროექტები

TICMI

საქ. მექანიკოსთა კავშირი

კონფერენციები

სხვადასხვა

სიახლეები

პროდუქტები

მიმდინარე კონკურსებიილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი

 

სამეცნიერო ანგარიშები

 


თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის  2016 წლის სამეცნიერო ანგარიში


თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის  2015 წლის სამეცნიერო ანგარიში


თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის  2014 წლის სამეცნიერო ანგარიში


თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის  2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში


თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის  2012 წლის სამეცნიერო ანგარიში


თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი — 2011


თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის  2011 წლის სამეცნიერო ანგარიში


თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის  2010 წლის სამეცნიერო ანგარიში


თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის  2009 წლის სამეცნიერო ანგარიში


თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი — 2009


თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის  2008 წლის სამეცნიერო ანგარიში


თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის  2007 წლის სამეცნიერო ანგარიში


 

მთავარ გვერდზე დაბრუნება

Vekua Institute of Applied MathematicsVekua Institute of Applied Mathematics