მთავარი გვერდი

ENG


თსუ გმი

ძირითადი სამეცნიერო მიმართულებები

სტრუქტურა და თანამშრომლები

ანგარიშები

გამომცემლობა

სემინარის გაფართოებული სხდომები

სამეცნიერო პროექტები

TICMI

საქ. მექანიკოსთა კავშირი

კონფერენციები

სხვადასხვა

სიახლეები

პროდუქტები

მიმდინარე კონკურსები

ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი

ძირითადი სამეცნიერო მიმართულებები

  • უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მათემატიკური პრობლემები და ანალიზის მონათესავე საკითხები
     

  • მათემატიკური მოდელირება და გამოთვლითი მათემატიკა
  • დისკრეტული მათემატიკა და ალგორითმების თეორია
  • ალბათობის თეორია და სტატისტიკა


Vekua Institute of Applied Mathematics