საქართველოს მექანიკოსთა კავშირი
GEORGIAN MECHANICAL UNION

Main Page

ENG


მთავარი

History

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის წესდება

სათათბირო

პრეზიდიუმი

საქართველოს ეროვნული კომიტეტი თეორიულ და გამოყენებით მექანიკაში

სარევიზიო კომისიის წევრები

წევრი ორგანიზაციები

ინდივიდუალურ წევრები

მექანიკოსთა კავშირის წევრობის მსურველთა ელექტრონული განაცხადის ფორმა

ღონისძიებები

სათათბიროს სხდომები

საკონტაქტო ინფორმაცია

ღონისძიებები

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მესამე ყოველწლიური კონფერენცია  (2012 წლის19-21 დეკემბერი, თბილისი, საქართველო; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი)

 

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეორე ყოველწლიური კონფერენცია  (2011 წლის15-17 დეკემბერი, თბილისი, საქართველო; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი)

 

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის პირველი ყოველწლიური კონფერენცია (2010 წლის 20-22 დეკემბერი, თბილისი, საქართველო; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი)

I.Vekua 100Vekua Institute of Applied Mathematics