საქართველოს მექანიკოსთა კავშირი
GEORGIAN MECHANICAL UNION

Main Page

ENG


მთავარი

History

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის წესდება

სათათბირო

პრეზიდიუმი

საქართველოს ეროვნული კომიტეტი თეორიულ და გამოყენებით მექანიკაში

სარევიზიო კომისიის წევრები

წევრი ორგანიზაციები

ინდივიდუალურ წევრები

მექანიკოსთა კავშირის წევრობის მსურველთა ელექტრონული განაცხადის ფორმა

ღონისძიებები

სათათბიროს სხდომები

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

    ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
    ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი
    უნივერსიტეტის ქ. 2, 0186

    ტელეფონი: +995 597 303217 (საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გენერალური მდივანი-ლალი ქაჯაია)

                           +995 595 626619 (ეროვნული კომიტეტის გენერალური მდივანი -ბაკურ გულუა)
                           +995 32 2187379

    ფაქსი: +995 32 2186645
    email: geomechu@gmail.comVekua Institute of Applied Mathematics