მთავარი გვერდი

ENG


თსუ გმი

ძირითადი სამეცნიერო მიმართულებები

სტრუქტურა და თანამშრომლები

ანგარიშები

გამომცემლობა

სემინარის გაფართოებული სხდომები

სამეცნიერო პროექტები

TICMI

საქ. მექანიკოსთა კავშირი

კონფერენციები

სხვადასხვა

სიახლეები

პროდუქტები

მიმდინარე კონკურსები

ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები

სემინარის XXXVII გაფართოებული სხდომების პროგრამა

ჩატარების თარიღი:

2023 წლის 19-22 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო.

საკონტაქტო პირი:

მანანა გვარამაძე (mananagvaramadze@gmail.com)

სემინარის XXXVI გაფართოებული სხდომების პროგრამა

ჩატარების თარიღი:

2022 წლის 19-21 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო.

საკონტაქტო პირი:

მანანა გვარამაძე (mananagvaramadze@gmail.com)

სემინარის XXXV გაფართოებული სხდომების პროგრამა

ჩატარების თარიღი:

2021 წლის 21-24 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო.

საკონტაქტო პირი:

მანანა გვარამაძე (mananagvaramadze@gmail.com)

სემინარის XXXIV გაფართოებული სხდომების პროგრამა

ჩატარების თარიღი:

2020 წლის 22-24 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო.

საკონტაქტო პირი:

მანანა გვარამაძე (mananagvaramadze@gmail.com)

სემინარის XXXIII გაფართოებული სხდომების პროგრამა

ჩატარების თარიღი:

2019 წლის 23-25 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო.

საკონტაქტო პირები:

ნათია ხაჩიძე (natia.khachidze988@ens.tsu.edu.ge)
მანანა გვარამაძე (mananagvaramadze@gmail.com)

სემინარის XXXII გაფართოებული სხდომების პროგრამა

ჩატარების თარიღი:

2018 წლის 18-20 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო.

საკონტაქტო პირები:

ნათია ხაჩიძე (natia.khachidze988@ens.tsu.edu.ge)
მანანა გვარამაძე (mananagvaramadze@gmail.com)

სემინარის XXXI გაფართოებული სხდომების პროგრამა

ჩატარების თარიღი:

2017 წლის 19-21 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო.

საკონტაქტო პირები:

ზურაბ კიღურაძე (zkigur@yahoo.com)
მანანა გვარამაძე (mananagvaramadze@gmail.com)


სემინარის XXX გაფართოებული სხდომების პროგრამა

ჩატარების თარიღი:

2016 წლის 20-22 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო.

საკონტაქტო პირები:

მიხეილ რუხაია (mrukhaia@yahoo.com)
მანანა გვარამაძე (mananagvaramadze@gmail.com)


სემინარის XXIX გაფართოებული სხდომების პროგრამა (GEO)

ჩატარების თარიღი:

2015 წლის 22-24 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო.

საკონტაქტო პირები:

მიხეილ რუხაია (mrukhaia@yahoo.com)
მანანა გვარამაძე (mananagvaramadze@gmail.com)


სემინარის XXVIII გაფართოებული სხდომების პროგრამა (GEO)

ჩატარების თარიღი:

2014 წლის 22-24 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო.

საკონტაქტო პირები:

მიხეილ რუხაია (mrukhaia@yahoo.com)
მანანა გვარამაძე (mananagvaramadze@gmail.com)


სემინარის XXVII გაფართოებული სხდომების პროგრამა (GEO)

ჩატარების თარიღი:

2013 წლის 22-24 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო.

საკონტაქტო პირები:

მიხეილ რუხაია (mrukhaia@yahoo.com)
მანანა გვარამაძე (mananagvaramadze@gmail.com)


სემინარის XXVI გაფართოებული სხდომების პროგრამა (GEO)

ჩატარების თარიღი:

2012 წლის 23-25 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო.

საკონტაქტო პირი:

მანანა გვარამაძე (mananagvaramadze@gmail.com)


სემინარის XXV გაფართოებული სხდომების პროგრამა (GEO)

ჩატარების თარიღი:

2011 წლის 20-23 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო.

საკონტაქტო პირი:

მანანა გვარამაძე (mananagvaramadze@gmail.com)


სემინარის XXIV გაფართოებული სხდომების პროგრამა (GEO)

ჩატარების თარიღი:

2010 წლის 21-23 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო.

საკონტაქტო პირი:

მანანა გვარამაძე (mananagvaramadze@gmail.com)


სემინარის XXIII გაფართოებული სხდომების პროგრამა (GEO)

ჩატარების თარიღი:

2009 წლის 22-24 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო.

საკონტაქტო პირი:

მანანა გვარამაძე (mananagvaramadze@gmail.com)


სემინარის XXII გაფართოებული სხდომების პროგრამა (GEO)

ჩატარების თარიღი:

2008 წლის 22-24 აპრილი

ადგილი:

თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო.

საკონტაქტო პირი:

მანანა გვარამაძე (mananagvaramadze@gmail.com)Vekua Institute of Applied Mathematics