მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენება
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში

ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი

11-13 ნოემბერი, 2015მოხსენების ფორმატი

დაგეგმილია, როგორც 35 წუთიანი მიმოხილვითი ხასიათის მოხსენებების, ასევე კონკრეტული შედეგების ამსახველი 20 წუთიანი მოხსენებების მოსმენა

რეგისტრაცია

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა შემოიტანეთ მოხსენების თეზისი არაუმეტეს 2 გვერდისა შედგენილი ქართულ და ინგლისურ ენაზე (იხ. შაბლონები geo.doc და eng.doc ). თეზისების წარდგენის ბოლო ვადაა 30 ოქტომბერი. თეზისების ელექტრონული ვერსია დაიდება ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ბესიკ დუნდუა (კონფერენციის სწავლული მდივანი)
ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი
უნივერსიტეტის ქ. 2,  0186 თბილისი, საქართველო
იმეილი: bdundua@gmail.com

პროგრამა

თეზისების კრებული

საორგანოზაციო კომიტეტი:

გიორგი ჯაიანი (თავმჯდომარე)
ნიკოლოზ ავაზაშვილი (თავმჯდომარის მოადგილე)
ნატალია ჩინჩალაძე (თავმჯდომარის მოადგილე)
ბესიკ დუნდუა (სწავლული მდივანი)
ბაკურ გულუა
მირანდა გაბელაია
მიხეილ რუხაია


Vekua Institute of Applied Mathematics